top of page

Този желатин се разтваря много лесно и следователно е много подходящ за висококачествено оразмеряване, грундиране, оразмеряване на бои и леене.

Технически желатин на прах

лв44.40Price
VAT Included
    • Химично описание: желатин
    • Форми: прах
    • Разтворимост във вода: смесваем