top of page

 

Силика гел  "neo-blue".

Гранулиран размер: 2 - 5 мм, кръгли мъниста.
 В зависимост от съдържанието на влага, силикагелът "neo-blue" променя цвета си от син в червен. Силикагелът "neo-blue" може да се смеси с непоказващ (обикновен) силикагел, например при тегловно  съотношение 1:10. Температурата на регенерация не трябва да надвишава 140 ° C, за да не се повреди индикаторът.

Преминаването на цвета от синьо към червено се наблюдава между 15 - 45% относителна влажност. Така че цветовата промяна ви дава добра представа за оставащия капацитет на силикагела.

Силикагел "neo-blue"

лв52.00Price
VAT Included
bottom of page