top of page

 

Пропилен гликол n-бутилов етер.

Гликоловите етери от пропиленова серия се използват в повърхностни покрития, кожа, пестициди, електрически, промишлени почистващи препарати, смоли и печатарски мастила; [ECETOC] Използва се като свързващ агент и разтворител (обезмаслители, препарати за отстраняване на боя, почистващи препарати за метали и почистващи препарати за твърди повърхности), коалесцентен (латексови покрития), свързващ агент (селскостопански формулировки на водна основа) и химичен междинен продукт (епоксиди, производни на киселинни естери , разтворители и пластификатори); [ОИСР SIDS: Пропиленгликолови етери - 2003 г.]

 

Пропилен гликол n-бутилетер

лв117.60Price
VAT Included
bottom of page