top of page

Термопластична смола на базата на поливинилацетатни хомополимери, използвани за производството на бои, лакове, лепила и др. PVA е разтворим в алкохоли, естери, кетони, толуен и хлорирани въглеводороди и е особено подходящ за консолидиране и топлинно оразмеряване на археологически находки и керамика.

Поливинил Ацетат-PVA- K60

лв36.00Price
VAT Included
  • - Външен вид: прах и/или гранули
    - Вискозитет (в етил ацетат): (al 10%) 25 ± 5 mPas
    - Специфично тегло: 1,20 kg/l
    - Точка на омекване: 145° - 165°C

bottom of page