top of page

 

Пигментите са фини или много фини прахове, оцветени, непрозрачни, неразтворими във вода и в основните свързващи вещества, използвани в боядисването (масла, водни свързващи вещества и др.). Химическата инерция и неразтворимостта в носителя (свързващо вещество или разтворител) е най-важната им характеристика, която ги отличава от багрилата, които влизат в разтвор, реагирайки с подложката (хартия, тъкани и др.), с която влизат в контакт. и те се свързват стабилно с него с помощта на ядки (химическо действие).

ПИГМЕНТ BIANCO TITANIO – АРТ.0241

лв6.30Price
VAT Included
    bottom of page