top of page

Колофон-ът е крехко полупрозрачно аморфно вещество, с бледожълт до тъмночервен или почти черен цвят. Добива се от смолата на иглолистни растения, предимно от борове (но може и от други дървесни видове), чрез изпаряване на летливите (терпенови) компоненти. Температурите на омекване и топене зависят както от вида му, така и от използвания метод като могат да варират от 50 – 70 °C до 100 – 130 °C. Колофонът е силно запалим, гори с пушещ пламък.

Колофон

лв39.60Price
VAT Included
  • •Производство на и повторната преработка на хартия и хартиени изделия, колофоново лепило, алкидни бои, лакове, грундове, бои, безири и др.

    •Натриване на струните на струнните инструменти, както и лъковете за тях, в множество други области, най-вече за подобряване на триенето, но също така има и други приложения, несвързани с триенето.

    •Във фармацията като глазиращ агент при някои лекарства, както и като съставка в някои мазила и мехлеми.

    •При запояването - като флюс при запояване с тинол или калай.

bottom of page