top of page

Калциевият хидроксид e кристално, йонно, неорганично съединение, което се състои от един калциев йон и два хидроксидни йона. Химичната му формула е  Ca(OH)2. Поради основния си химичен характер, калциевият хидроксид се нарича още и калциева основа. В широката практика е познат като гасена вар, тъй като се получава при реакция с вода („гасене“) на калциев оксид („негасена вар“). Гасената вар се използва най-вече в строителството. Тя убива микроорганизмите и за това се използва за дезинфекция на помещения (главно на селскостопански животни), също и на жилищни постройки. Влиза в употреба в много области на стопанството – варуване на кисели почви, за приготвяне на белилна вар, която служи за дезинфекция. С помощта на варта се извлича захарта в захарното производство.

Калциев хидроксид

лв14.40Price
VAT Included
    • В строителството за производство на варови разтвори за зидарии и мазилки.
    • В минно-обогатителната промишленост, при флотацията и пречистването на отпадни води.
    • В енергетиката за омекотяване и неутрализацията на технологични води.
    • В пречиствателните инсталации за питейни и отпадни води.
    • В кожарската промишленост.
bottom of page