top of page

Лента от японска хартия, прозрачна, некиселинна, с неутрално pH, с дълги влакна, лигнин беден на хеми-целулоза, богат на алфа-целулоза, обогатена с магнезиев карбонат. Неутрален лепящ материал, който се активира при температура около 100°С. 

Работи се с каутер или топла шпакла RT.

Области на приложение:

filmoplast® R е идеалният продукт за съхранение на съвременни хартии и вестници, запазвайки хартиения характер на оригинала. Поради ниската дебелина на материала, filmoplast® R е трудно видим. Устойчивостта на стареене на материала е сертифицирана от PTS (Papiertechnische Stiftung München, Heidenau PBA-No .: 21.495 / 3). Непрекъснато ламиниране от ролка е възможно с ламинатора Neschen HSM 2.0. Фрагментираните документи могат да бъдат обединени върху работната маса на машината и да бъдат капсулирани/ламинирани между два слоя на filmoplast® R и да формират отново пълни документи. За невидимо възстановяване на малки липсващи части и разкъсвания могат да се използват малки ролки от filmoplast R и да се запечатат с нагревателна ютия.

Filmoplast® R 8.5 гр. / м2

лв32.40Price
VAT Included
  • Грижата за околната среда е отличителна черта на Neschen и висок приоритет за фирмата. В нито едно от използваните лепила няма киселини или разтворители. При избора на суровини ние полагаме големи усилия за гарантиране, че не съдържат тежки метали, като кадмий, живак и олово или каквито и да е други опасни съставки, като по този начин минимизираме вредното влияние за околната среда.

  • Устойчивост на стареене, удостоверена от Фондацията за хартиени технологии (PTS) в Мюнхен.

bottom of page