top of page

 

Етилцелулоза с висока чистота и високо молекулно тегло, получена от етерифицирането на хидроксилите на целулозната верига с етиленхлорид. Етилцелулозата N 300, неразтворима във вода и алифатни въглеводороди, образува гел с повечето органични разтворители със средно висока полярност и също уплътнява някои неполярни разтворители като есенцията на терпентин, ментадиен и ароматни въглеводороди.

Вискозитетът на геловете зависи както от вида на разтворителя, така и от количеството етилцелулоза N 300.

Етил Целулоза N 300

лв28.80Price
VAT Included
  • Външен вид: бял прах

    Вискозитет: 250-350 mPa-s при 25 ° C в 5% разтвор в толуен / етанол (80/20)

    Плътност: 1,12 g / cm³

    Разтворимост: набъбва в повечето органични разтворители; неразтворим във вода и алифатни въглеводороди

bottom of page