top of page

Дозатор за разтворители Pure Touch безопасният и контролиран дозатор за разтворители.

Предпазва от кръстосано замърсяване, като предотвратява връщането на течността, веднъж изпомпана в съда от неръждаема стомана, в дозатора чрез изпъкналия изход.

Намалява дима, миризмата и изпарението, като просто прилагате лек натиск на четката върху дозиращата чиния, помпата от неръждаема стомана освобождава точното количество разтворител.

Предотвратява случайни разливи и следователно е от съществено значение при работа със силно запалими разтворители.

Когато използвате по-голяма четка или апликатор, разполагаме и със стандартния дозатор за разтворител без изпъкнал изход, вижте Диспенсер за разтворители

Дозатор за разтворител

лв48.00Price
VAT Included
bottom of page