top of page

Биотин Т е концентриран течен препарат от активни вещества, който се използва, подлежи на разреждане, за защита на повърхности като каменни материали, хоросани, мазилки, фрески, тухли и др., от микробиологична атака.
Биотин Т се използва в разтвори в деминерализирана вода - концентрации от 1 до 3%.

Биотин Т

лв220.80Price
VAT Included
    • Активен принцип: OIT и кватернерни амониеви соли
    •  Външен вид: безцветна до жълта течност
    •  Плътност: 0,94 kg/l при 20°C
    •  pH: 5 - 9 (2% разтвор)
bottom of page