top of page

 

Воден разтвор на БЕНЗАЛКОНИЕВ ХЛОРИД (кватернерни амониеви соли) концентриран на 50%, характеризиращ се с висок дезинфекционно-бактерициден и детергентен капацитет, с широк спектър на действие и върху гъбички, дрожди, бактерии, микрофлора като цяло.

БЕНЗАЛКОНИЕВ ХЛОРИД също известен и с търговското наименование Зефиран, се използва при реставрацията за дезинфекция и почистване на различни повърхности, като: мрамор, камък, стенописи, керамични материали, метали, естествени каучуци, синтетични каучуци, тъкани, хартия и др.
Биоцидното действие е много бързо (12-24 часа), докато трайността му е ограничена във времето.
За да има и почистващ ефект, БЕНЗАЛКОНИЕВИЯ ХЛОРИД може да се добави с повърхностноактивни вещества (напр. CONTRAD 2000 , Decon, неутрален препарат PLD и др.). След нанасяне оставете третираните повърхности да изсъхнат естествено.

Бензалкониев Хлорид 50% (Preventol RI 50)

лв19.80Price
VAT Included
bottom of page