top of page

Неорганична сол, използвана във воден разтвор за приготвяне на почистващо средство, което се прилага върху варовити камъни. Натриевият хексаметафосфат има свойството да разтваря гипса, без да влияе значително на калциевия карбонат. Освен това е хелатообразуващ агент за много метални катиони.

Натриев Хексаметафосфат

лв31.50Price
VAT Included
  • - Формула: (NaPO3)6
    - Външен вид: бял прах
    - рН: 6,7
    - Специфично тегло: 1,2 kg/l при 20°C
    - Анализ: 99%

bottom of page